Trường Mầm non Thường Thắng  được thành lập từ năm 1989. Trong những năm qua CBGV nhà trường luôn đoàn kết, thi đua xây dựng nhà trường ngày càng khang trang sạch đẹp. Trong những năm qua nhà trường nhiều năm liền đạt trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc, chất lượng giáo dục được nhà trường quan tâm đặt lên hàng đầu, tỷ lệ giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp huyện được duy trì và phát triển, nhà trường đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi vào năm 2012 và đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1 vào tháng 12/2012. Các phong trào thi đua của nhà trường như phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, phong trào xây dựng vườn rau sạch cho bé, phong trào giúp đỡ đồng nghiệp tiến bộ.... luôn được quan tâm và thực hiện tốt.

Khu vườn cổ tích của trường