Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp Xã Thường Thắng
Điện thoại: 3.573.967
 23/09/14  Chương trình học  128
Sự tích con muỗi
 23/09/14  Chương trình học  122
Sáng 21/9, Hội LHPN Q.8, TP.HCM phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng quận 8 tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức và bồi dưỡng kỹ năng cho người nuôi, giữ trẻ tại các nhóm trẻ gia đình ở cộng đồng dân cư.